İş Etiği Beyanı

Be1 olarak, işimizin her yönünde en yüksek standartlarda profesyonellik, dürüstlük ve mükemmelliği koruma konusunda kararlıyız. Güçlü bir iş etiğine olan bağlılığımız, başarımızın temelidir ve aşağıdaki prensiplerde yansıtılmaktadır:

1. *Dürüstlük*: Her etkileşimde, kararda ve yaptığımız her eylemde dürüstlük, şeffaflık ve etik bütünlükle davranırız. Müşterilerimizin, ortaklarımızın ve paydaşlarımızın güvenini sağlamak en önemli önceliğimizdir.

2. *Kalite*: Ürünlerimizde, hizmetlerimizde ve çözümlerimizde olağanüstü kalite sunmayı taahhüt ediyoruz. Her yaptığımızda mükemmelliği hedefliyor, müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve aşmak için sürekli iyileşme ve yenilik arayışı içinde oluyoruz.

3. *Saygı*: Çeşitliliği değerlendirir, diğerlerine saygı ve nezaketle davranırız ve herkesin katkılarının tanınıp takdir edildiği işbirliğine dayalı ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluştururuz.

4. *Sorumluluk*: İşimizi ve eylemlerimizi sahiplenir, taahhütlerimize sadık kalır ve müşterilerimize, meslektaşlarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlara karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz. Kararlarımızın diğerleri ve çevre üzerindeki etkisini tanıyarak hesap verebilirlikle hareket ederiz.

5. *Profesyonellik*: Davranışlarımızda, iletişimde ve ilişkilerimizde en yüksek profesyonellik standartlarına uygun davranırız. Zorluklara pozitif bir tutumla yaklaşır, mükemmelliğe olan bağlılığımızı ve sürekli öğrenme ve gelişme taahhüdümüzü gösteririz.

6. *Çıkar Çatışması*: Karar alma süreçlerimizde tarafsızlık ve adil bir şekilde davranmak için çıkar çatışmalarını tanır ve azaltırız. Kişisel çıkarların işimizin bütünlüğünü tehlikeye atabileceği durumlardan kaçınırız ve potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamada şeffaflığı koruruz.

7. *Uyumluluk ve Kanunlara Uyma*: Operasyonlarımızı düzenleyen tüm geçerli yasalara, düzenlemelere ve endüstri standartlarına sıkı sıkıya uyuyoruz. Faaliyetlerimizin her zaman etik, yasal ve bütünlüklü olduğundan emin olmak için güçlü bir uyum programı yürütüyoruz.

8. *Takım Çalışması*: Takım çalışmasını ve işbirliğini değerlendiririz, kolektif çabalarımızın hedeflerimize ulaşmada temel olduğunu kabul ederiz. Destekleyici ve kapsayıcı bir ekip kültürü oluştururuz, işbirliği, iletişim ve karşılıklı saygı başarımızın anahtarıdır.

9. *Güvenlik ve İyi Hissetme*: Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumlarımızın güvenliği, sağlığı ve refahını önceliklendiririz. Güvenli bir çalışma ortamı sürdürür, sağlık ve güvenlik konularında en iyi uygulamalara uygun hareket eder ve sağlık ve iş-yaşam dengesi kültürünü teşvik ederiz.

Be1’in çalışanları olarak, bu prensipleri iş etiğimizin temeli olarak benimser ve her yaptığımızda bu değerleri temsil etmeye çalışırız. Bu değerlere bağlı kalınmasıyla, Be1’in güvenilir bir ortak ve sektörümüzde lider olarak itibarını ve mirasını koruruz.