İleri Depo ve Lojistik Yönetimi

SAP Business One WMS (İleri Depo ve Lojistik Yönetimi)

Lojistik operasyonlarını, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için menşe noktası ile tüketim noktası arasındaki malların, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin etkin ve verimli bir şekilde ileri/ tersine akışını ve depolanmasını planlar, uygular ve kontrol eder.

Optimal lojistik yönetimini sağlamak için, ofis ortamındaki idari süreçleri depodaki operasyonel süreçlerle entegre eden bu çözüm, depodaki operasyonları kolaylaştıran ve bunları şeffaf bir şekilde ERP seviyesinde SAP Business One ile entegre eder.

İleri Depo ve Lojistik Yönetimi için Teklif Alın